Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Dom Kultury w Oleśnie
http://mdkolesno.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne
16078
Osoby:
5910
Rejestr zmian
2342
Stanowiska
1161
Regulaminy: REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej...
1110
Redakcja biuletynu
920
Regulaminy: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury w oleśnie
787
Statystyka
704
Regulaminy: Schemat Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie
518
Regulaminy: Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie z dnia...
480
Regulaminy: Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie z dnia...
452
Regulaminy: Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2014 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie...
449
Regulaminy: Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie z dnia...
422
Statut: Statut Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie
379
Statut: Uchwala nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 czerwca 2016 w sprawie...
363
Regulaminy: Zarządzenie nr 2/2017w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w zajęciach...
317