Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Dom Kultury w Oleśnie
http://mdkolesno.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne 19162
Osoby: 6008
Rejestr zmian 3000
Regulaminy: REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej... 1530
Stanowiska 1339
Redakcja biuletynu 1037
Regulaminy: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury w oleśnie 987
Statystyka 803
Regulaminy: Schemat Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie 557
Regulaminy: Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie z dnia... 527
Regulaminy: Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2014 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie... 495
Regulaminy: Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie z dnia... 492
Regulaminy: Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie z dnia... 462
Statut: Statut Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie 423
Statut: Uchwala nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 czerwca 2016 w sprawie... 408
Regulaminy: Zarządzenie nr 2/2017w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w zajęciach... 362
Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora d/s upowszechniania kultury... 190
Osoby: Elżbieta Krawczyk 98
Osoby: Aleksandra Płaszewska 91
Osoby: Piotr Lukosik 87
Osoby: Ernest Hober 85
Osoby: Urszula Kromer 69
Osoby: Karina Duch 67
Osoby: Maria Orman 66
Osoby: Sławomir Kuligowski 65
Osoby: Urszula Rosicka 63
Komunikaty: Informacja o wynikach naboru na stanowisko: instruktor ds. upowszechniania... 60
Osoby: Krzysztof Musioł 55