Miejski Dom Kultury w Oleśnie

Regulaminy zobacz archiwum »

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2014 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

 

 

 

                     Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2014

 

          Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

 

                          z dnia 12 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych/ Dz.U. 2007 nr 233 poz.1655 z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423) / zarządzam co następuje:

 

 

 

 

 

                                                § 1

 

 

 

Wprowadzam do stosowania Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

 

 

 

 

 

                                                § 2

 

 

 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi ds. administracyjno-gospodarczych.

 

 

 

 

 

                                                 § 3

 

 

 

Traci moc zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012r.

 

 

 

 

 

                                                § 4

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 


 

Data wytworzenia dokumentu: 27 czerwca 2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ernest Hober
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2016 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ernest Hober
Ilość wyświetleń: 494
27 czerwca 2016 14:40 (Ernest Hober) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl